Home » Intuïtieve coaching

Wat is intuïtieve coaching?

Voor iedere cliënt is dit een unieke ervaring. Ik volg geen standaard protocol en gebruik geen vaste methode. Jij hebt een grote inbreng in wat er naar voren komt. Een consult is een combinatie van coaching en behandeling. Maar in grote lijnen komt het hier op neer:

Jij bent het uitgangspunt

Het uitgangspunt in mijn consult ben jijzelf. Doordat ik contact kan maken met jouw energie kan ik uittesten wat voor jou de beste manier is om aan je klacht of probleem te werken binnen datgene wat ik te bieden heb. Ik put daarbij uit de verschillende methodes en technieken die ik de afgelopen jaren heb geleerd. Ook het tempo waarin veranderingen zullen plaatsvinden bepaal jijzelf.

Heel concreet betekent dit, dat jij aangeeft waar je in het consult aan wilt werken. Dat hoeft niet altijd een situatie of gebeurtenis te zijn, het omschrijven van je gevoel en wat je er mee zou willen is vaak al voldoende. Ik stem me af op jouw energie en test uit wat voor jouw het beste werkt.

Vaak komt naar voren dat een bloesemremedie een goed begin is. We lezen de tekst die bij de remedie hoort. Dit geeft vaak inzicht in hoe jij met je probleem omgaat en nodig hebt om verandering tot stand te brengen. Dan bepaal ik hoeveel druppels je inneemt en deze helpen je om sneller tot verandering te komen. Je gaat op deze manier naar de kern van het probleem en er wordt een oplossing aangereikt.

Daarna kijk ik of er verder nog iets nodig is. Dit kan nog een bloesemremedie zijn of iets anders. Zo werk ik verder met het doorgeven van energie (ook wel magnetiseren genoemd) om het lichaam extra energie te geven bij een genezingsproces of om je energieveld schoon te maken.Ik geef begeleiding bij het contact maken met je hartenergie en het vinden van je eigen kracht. Ook het leren omgaan met je eigen (hoog)sensitiviteit is een voorbeeld.

Tenslotte kijk ik of je voor de periode tussen de behandelingen nog ondersteuning nodig hebt in de vorm van een bloesemremedie of een oefening.

Hoeveel consulten zijn nodig?

Dat is moeilijk vooraf aan te geven, omdat het voor elk individu verschillend is. Meestal merk je na 3 behandelingen verschil met je beginstuatie.

Het is ook verschillend hoe vaak per maand je terugkomt. Meestal is er in het begin een frequentie van 1 keer per 2 à 3 weken en wordt dat uiteindelijk 1 keer per maand. Na een tijdje wordt het afgebouwd.
Er zijn veel cliënten die er voor kiezen met regelmaat terug te komen voor een soort “onderhoud”.

Behandelingen bij Enerví zijn nooit vervangend voor reguliere medische behandeling, wel aanvullend en ondersteunend. Raadpleeg bij (ernstige) klachten altijd een arts.