Home » Privacy Verklaring en Disclaimer

Privacy verklaring in het kort:

 • wanneer je je bij mij aanmeldt voor een workshop, Call of BarsClass gebruik ik je gegevens om je te mailen, indien nodig telefonisch te bereiken, facturen te maken. En alleen daarvoor.  Voor elke workshop, Call of Class meld jij je opnieuw aan en lever je opnieuw je gegevens.
 • Wanneer je je aanmeldt voor een BarsClass vraag ik je gegevens. Wat daarmee gedaan wordt, beschrijf ik betreffende mail.
 • Gegevens die jij mij mailt, worden op de server van one.com bewaard. Daar vallen zij onder hun privacyreglement.
 • Ik geef gegevens door aan Access Consciousness voor registratie op hun website als je een Bars Class komt doen. Jouw gegevens vallen dan onder hun privacyreglement (zie hieronder)
 • Als je komt voor een behandelsessie: jouw dossier zet ik op papier en niet in de computer. Dit bewaar ik 7 jaar (voorschrift van de verzekeraar in het kader van de wet WKGGZ). Het dossier wordt met niemand uitgewisseld (tenzij we een geschil hebben en de verzekeraar er aan te pas komt). E-mails die wij uitwisselen worden ook weer bewaard op de server van one.com. Je mag je dossier altijd inzien.

 

De uitgebreide, formele versie (in samenwerking met Acces Consciousness):

Verklaring inzake gegevensbescherming

 

 1. De persoon die gegevens verzamelt, is: Marjan Kuiper

 

 1. WELKE GEGEVENS SLA IK OP?

 

Ik sla alle gegevens op die ik nodig heb om de relaties met klanten te onderhouden. Deze gegevens variëren van bestanden met inbegrip van volledige naam, e-mailadres en land, tot meer uitgebreide gegevens met inbegrip van volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres, thuis- en werkadres en gegevens over personen die een afhankelijke relatie hebben met de klant.

 

Als u een les bijwoont of een product koopt, sla ik om fiscale redenen uw belasting- of btw-nummer op, evenals alle gegevens die ik nodig heb om een correcte factuur te sturen in alle rechtsgebieden waarin ik actief ben.

 

Ik kan zowel uw verzendadres opslaan, voor de levering van het product, alsmede uw factuuradres, dat kan worden gebruikt om creditcardbetalingen of andere betalingsmethoden te controleren.

 

 

 1. WAAROM SLA IK UW GEGEVENS OP?

 

Ik sla uw gegevens op om de diensten die ik gratis aanbied te kunnen leveren en om mijn contractuele verplichtingen met mijn klanten na te kunnen komen.

 

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen om u informatie, gratis monsters en producten te kunnen sturen en om u te kunnen registreren voor lessen en telefoonoproepen.

 

Lessen en telefoonoproepen worden opgeslagen en gedistribueerd zodat klanten de lessen of telefoonoproepen kunnen afspelen die ze hebben bijgewoond. Na de bovengenoemde lessen of telefoonoproepen worden de opnames ook omgezet in producten die in de winkel worden verkocht.

 

 

 1. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

 

Mijn team en ik hebben toegang tot uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze contractuele afspraken met onze klanten. Mijn team kan bestaan uit mijn communicatie- en marketingteam, mijn evenementorganisatoren en mijn administratieve medewerkers.

Bovendien vereist het uitbesteden van gespecialiseerde taken, bijvoorbeeld op het gebied van IT en boekhouding, soms dat ik consultants toegang verleen tot uw gegevens wanneer en waar dat nodig is om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen jegens officiële autoriteiten of om mijn diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Daarnaast (1) Access Consciousness, LLC, 406 Present Street, Stafford, TX 77477, Verenigde Staten van Amerika, (2) Access Consciousness International Limited, 6 Greenview, Riverway, South Douglas Rd., Cork T12 DCR 4, Ierland, en (3) Access Seminars Australia PTY LTD, 55 Lorikeet Drive, Peregian Beach, QLD 4573, Australië. Alle drie partijen die “Access Consciousness” of “bedrijven” worden genoemd, hebben toegang tot uw basisgegevens (volledige naam, e -mailadres, postadres, land en telefoonnummer) wanneer u zich inschrijft voor een van mijn Access Consciousness-lessen via mijn algemene website of via www.accessconsciousness.com. Dit geldt zowel voor live (in-person) lessen, telefoonoproepen en online cursussen, als voor cursussen die live via audio en livestream worden aangeboden.

Let op: Access Consciousness krijgt alleen toegang tot uw basisgegevens wanneer u zich aanmeldt voor een van de Access Consciousness-lessen of telefoonoproepen die ik u aanbied. Access Consciousness heeft geen toegang tot uw belasting- of btw-nummer.

 1. DEEL IK UW GEGEVENS?

 

Zoals hierboven vermeld, deel ik uw gegevens met Access Consciousness als u ervoor kiest om aan Access Consciousness-lessen deel te nemen.

Access Consciousness is een franchisesysteem dat gebruik maakt van een gedeeld wereldwijd marketinginstrument via de website www.accessconsciousness.com.

Let op:
Ik deel uw gegevens niet met “facilitators” bij wie u geen lessen hebt gevolgd.

Access Consciousness is gebonden aan dezelfde overeenkomst inzake gegevensbescherming als waaraan ik gebonden ben.

 1. HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

 

Ik bewaar de gegevens zolang:

– ik een relatie met u heb als klant of als geïnteresseerde partij
– ik wettelijk verplicht ben om dat te doen, voor belastingdoeleinden

– totdat u zich uitschrijft of mij vraagt om uw gegevens te verwijderen

 1. WELKE RECHTEN HEBT U ALS KLANT OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING?

 

Als klant hebt u recht op:

– het beheer van uw e-mail of betaald abonnement
– de correctie van alle door mij opgeslagen informatie
– inlichtingen over de gegevens die ik over u heb opgeslagen
– verwijdering of beperking van uw opgeslagen gegevens, indien u dat wenst.

Als u uw gegevens wilt bijwerken, wijzigen of veranderen, laat het mij dan weten door contact met mij op te nemen via dit e-mailadres: datacontroller@accessconsciousness.com

Als u uit mijn database verwijderd wilt worden, neem dan contact met mij op via: datacontroller@accessconsciousness.com

 1. ZIJN KLANTEN VERPLICHT HUN GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

 

Ja, als klant moet u de gegevens verstrekken die ik nodig heb om mijn contractuele verplichtingen na te komen binnen de verschillende diensten die ik aanbied.

Afhankelijk van wat u van mij vraagt, vraag ik u informatie te verstrekken die kan variëren van uw volledige naam, e-mailadres en land tot uitgebreidere gegevens zoals volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres, thuis- en werkadres en gegevens over personen die een afhankelijke relatie met u hebben.

 

 1. COOKIES, PROFILERING EN AUTOMATISERING

Ik gebruik cookies om mijn website werkbaar en gebruiksvriendelijk te maken.

 

Bij bezoek aan de website van Access Consciousness:

De eerste keer dat u de website/ mijn pagina op de website bezoekt, verschijnt er een pop-up waar verteld wordt dat ik cookies gebruik en dat u, door verder te gaan, ermee instemt dat ik cookies op uw computer plaats. Hierbij wordt een cookie op uw computer geplaatst zodat u het pop-upvenster niet telkens ziet wanneer u de website bezoekt.

 

Ik voer geen enkele vorm van geautomatiseerde profilering uit. Soms ga ik na in welke onderwerpen een klant geïnteresseerd kan zijn op basis van zijn of haar vorige les- of productkeuzes.

 

Ik deel uw gegevens niet en verkoop deze ook niet aan externe bureaus. Controles op voorwaarden voor geavanceerde lessen worden automatisch verwerkt.

 

 

 1. WAAR SLA IK UW GEGEVENS OP?

 

Ik gebruik meerdere systemen voor het opslaan van uw gegevens om te voldoen aan mijn contractuele afspraken met klanten.

 

Over het algemeen wordt er informatie opgeslagen in clouddiensten en op computers in het land waar ik woon, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en Australië.

 

 

 1. HOE BESCHERM IK UW GEGEVENS?

 

Medewerkers van Access Consciousness, contractanten en externe bureaus waarmee ik samenwerk, hebben allemaal NDA’s ondertekend (Non Disclosure Agreements). Zij zijn ook opgeleid op het gebied van gegevensbescherming.

De opgeslagen gegevens zijn alleen toegankelijk via beveiligde toegangspunten voor gebruikers met toestemming om toegang te krijgen tot de informatie.


DISCLAIMER

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. De informatie is zorgvuldig samengesteld naar beste weten. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Deze site is en de behandelingen gegeven door Marjan Kuiper zijn geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Enerví raadt u altijd aan een gekwalificeerde (natuurgeneeskundig) arts of therapeut te raadplegen als u gezondheidsklachten heeft. De adviezen op deze website en/of gegeven tijdens een consult zijn niet ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen, van het advies van een huisarts of andere deskundigen. De adviezen  zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw gezondheid en vitaliteit. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven. Neem alvorens de adviezen op deze website toe te passen contact op met uw huisarts/specialist. Stop nooit zomaar met medicijnen. Het gebruik van supplementen kan het gebruik van medicijnen verstoren. Gebruik altijd uw eigen verstand en eventueel een second opinion alvorens wijzigingen toe te passen in uw voedingspatroon en/of levenswijze. Het toepassen van de adviezen op deze website en/of gegeven tijdens behandelingen/consulten is volledig op eigen risico. Marjan Kuiper en/of Enerví kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de adviezen gegeven op deze website en tijdens behandelingen/consulten.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.